Ke stažení

  Informace ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů
  Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 20 01 23* - Lednice, mrazáky a klimatizace s freony - od občanů a podobné z firem a úřadů
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 02 11* - Lednice, mrazáky a klimatizace s freony - průmyslová a obchodní chladící zařízení
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 20 01 35* - El. zařízení, jež obsahují nebezpečné složky - od občanů a podobné z firem a úřadů
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 02 13* - El. zařízení, jež obsahují nebezpečné složky - průmyslová a obchodní zařízení
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 20 01 36 - El. zařízení, jež neobsahují freony a jiné nebezpečné složky - od občanů a podobné z firem a úřadů
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 02 14 - El. zařízení, jež neobsahují freony a jiné nebezpečné složky - průmyslová a obchodní zařízení
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 02 16 - Jiné složky/části odstraněné z vyřazených el. zařízení jež neobsahují freony a jiné nebezpečné složky
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 19 12 04 - Drcený plast z recyklace chladících zařízení a jiných elektroodpadů (trsátka)
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 14 06 01* - Freony: Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky, hydrofluorouhlovodíky
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 07 02 13 - Plastový odpad z výroby plastových výrobků
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 01 19 - Plastový odpad z demontáže autovraků
  Písemná informace o vlastnostech odpadu 19 12 04 - Plastový odpad z recyklace odpadů
  Jaká chladiva přijímáme ke zneškodnění
  PŘÍJMOVÝ FORMULÁŘ CHLADIV KE ZNEŠKODNĚNÍ
  Politika jakosti a ekologie
  Objednávka recyklace odpadu
  Certifikát normy 9001:2015
  Certifikát normy 14001:2015  
  Certifikát WEEELABEX
 

EuCertPlast Certifikát

Písemná informace o vlastnostech odpadu 16 02 15 - Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

   

Weelabex