Zum Herunterladen

  Meldeblatt für den Transport von Gefahrgut (gefährlicher Abfall)
  Schriftliche Information über Abfalleigenschaften 20 01 23* – Kühlschränke, Tiefkühltruhen und Klimaanlagen mit FCKW – von Einwohnern und gleichartige von Unternehmen und Behörden
  Schriftliche Information über Abfalleigenschaften 16 02 11* – Kühlschränke, Tiefkühltruhen und Klimaanlagen mit FCKW – industrielle und Einzelhandelskühlanlagen
  Schriftliche Information über Abfalleigenschaften 20 01 35* – elektrische Anlagen, die Gefahrkomponenten beinhalten – von Einwohnern und gleichartige von Unternehmen und Behörden
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 16 02 13* – elektrická zařízení obsahující nebezpečné složky – průmyslová a maloobchodní zařízení
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 20 01 36 Elektrická zařízení, která neobsahují freony a nebezpečné složky – obyvatel a podobné výrobky podniků a orgánů veřejné správy
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 16 02 14 Elektrická zařízení, která neobsahují freony a nebezpečné složky – průmyslová a maloobchodní zařízení
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 16 02 16 – Ostatní součásti/díly vyřazených elektrických instalací, které neobsahují freony a jiné nebezpečné složky
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 19 12 04 – rozbité plasty z recyklace chladicích zařízení a jiného elektroodpadu
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 14 06 01* – CFC: chlorfluoruhlovodíky, fluorfluoruhlovodíky, uhlovodíky
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 07 02 13 – Plastový odpad z výroby plastových výrobků
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 16 01 19 – Plastový odpad z demontáže autovraků
  Písemné informace o vlastnostech odpadů 19 12 04 – Plastový odpad z recyklace odpadů
    Certifikát EuCertPlast
  Jaká chladiva přijímáme k likvidaci
  PŘEJÍMACÍ FORMULÁŘ – CHLADICÍ KAPALINA URČENÁ K LIKVIDACI
  Politika kvality a ekologie
  Zakázka – Recyklace odpadů