Staňte se součástí našeho týmu PRAKTIKů

Uvědomujeme si, že moderní společnost musí investovat nejenom do nových technologií, ale i do svých zaměstnanců. Motivovaní, loajální a vzdělaní zaměstnanci nám pomohou na evropském konkurenčním trhu. Díky našemu úsilí o efektivní řízení a rozvoj lidských zdrojů jsme byli držiteli mezinárodně uznávaného osvědčení INVESTORS IN PEOPLE.

Pokud se i Vy chcete podílet na zlepšení firemní pozice na světových trzích, neváhejte nás kontaktovat.

Zaměstnanecké benefity

Kontaktujte nás

Máte zájem u nás pracovat? Zašlete prosím vyplněný dotazník na email kariera@praktiksystem.cz a do čtrnácti dnů Vás budeme kontaktovat.

Kontakty

Veronika Novotná
+420 602 171 962

veronika.novotna@praktiksystem.cz

xxxxxx

 

Přidejte se do našeho Trainee programu

Dáváme šanci mladým studentům 3. a vyšších ročníků vysokých škol zapojit se do našeho Trainee programu.

Studenti si u nás projdou od výroby spojené s manuální prací přes oddělení kvality a technologie až po obchod. Seznámí se tak s chodem společnosti na úrovni jednotlivců, týmů, oddělení a samotných procesů. Snáze si tak po ukončení trainee programu najdou cestu a obor, který je jim blízký a kde by se mohli v naší společnosti dále rozvíjet a uplatňovat.

 

1
Stáhněte a vyplňte
osobní dotazník
2
Dotazník pošlete
na e-mail:

kariera@praktiksystem.cz
3
Vyčkejte na naši
odpověď, budeme Vás kontaktovat

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doručením životopisu a souvisejících podkladů vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti PRAKTIK system s. r. o., se sídlem Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec II – Nové Město, IČO: 27268519. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto údaje poskytujete výhradně za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, přípravy pracovněprávního vztahu, nejdéle na 1 rok od jejich zaslání. Informace poskytujete dobrovolně na základě Vašeho vlastního rozhodnutí. Současně tím potvrzujete pravdivost a přesnost všech údajů, které jste sdělili nebo jinak poskytli.

Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí zejména osobní údaje (vč. fotografie vložené v životopise) a informace týkající se Vaší osoby (jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jste poskytli formou životopisu vč. jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o Vaší osobě. 

Máte zájem u nás pracovat?
Napište nám!

Máte zájem o nabízenou práci? Napište nám!