Recyklace
plastů

Automotive plasty

Díky jedinečnému technologickému procesu na třídění plastů dokážeme zpracovávat vícesložkové plastové odpady jako jsou nárazníky, přístrojové desky, interiérové plasty z aut nebo díly z palubních desek do kvality, která plně nahrazuje původní vstupní surovinu. Takto získané suroviny navracíme zpět jejich producentům do výrobního procesu nebo do jiných koncových výrobků. 

Plasty ze spotřebičů

Naše technologické postupy umožňují drtit a dále separovat průmyslové odpady složené z více druhů plastů, železných či neželezných kovů nebo plastů a kovů dohromady. Soustředíme se například na vnější pohledové časti praček či jejich bubny, největší část našich zpracovaných tun ale tvoří separace drtí z recyklace lednic a chladicích zařízení. Jedná se o směs železných a neželezných kovů, různých druhů plastů, dřeva a dalších materiálů. Naše technologie umožňují separaci těchto kompozitních materiálů, díky tomuto procesu jsme schopni získat téměř čisté výstupy v podobě jednotlivých druhů plastů a železných či neželezných kovů zvlášť. Všechny materiály zpracováváme do velmi vysoké výsledné kvality. Získané suroviny navracíme zpět původnímu výrobci k dalšímu zpracování nebo jsou předány k jinému materiálovému využití. 

Jsme otevření zpracování nových materiálů s pravidelným měsíčním potenciálem od 20 tun výše. Naše technologie umožnují přepracování a drcení materiálů na požadovanou velikost, následně separaci plastů a kovů. Naše služby poskytují alternativu k drahému skládkování a spalování.


Naše
produkty