Ostatní
odpady

Chladiva

Naše firma zajišťuje také logistiku a sběr použitých chladiv po celé České republice, na základě povolení ke zneškodnění regulovaných látek. Sebraná chladiva dále předáváme renomované zahraniční firmě k materiálovému, nikoli energetickému, využití!

Kvalita

K tomu, abychom dokázali obstát u svých zákazníků, je pro nás kvalita poskytovaných služeb na prvním místě. Veškeré naše procesy jsou řízeny mezinárodně uznávanými certifikáty ISO 9001ISO 14001 v oblasti kvality a ekologie. Kvalitu výstupních materiálů zaručujeme laboratorními testy. Náš individuální přístup a zajištění kvalitního přepracování materiálů odpovídá požadavkům našich klientů. Usilujeme o dlouhodobou a stabilní spolupráci s našimi zákazníky.


Naše
produkty