PRAKTIK system s.r.o. členem týmu evropských recyklátorů EuCertPlast

S radostí oznamujeme, že se naše společnost PRAKTIK system s. r. o. stala členem týmu evropských recyklátorů EuCertPlast.

S radostí oznamujeme, že se naše společnost PRAKTIK system s. r. o. stala členem týmu evropských recyklátorů EuCertPlast. (European Certification of Plastics Recyclers)

Logo EuCertPlast

EuCertPlast je certifikační program pro recyklaci plastových odpadů v Evropě. Potvrzuje shodu provozních standardů recyklace plastů a jejich úroveň kvality. Zároveň potvrzuje, že veškeré plastové odpady jsou recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Certifikační program se zaměřuje na sledovatelnost plastových materiálů v celém procesu recyklace a v celém dodavatelském řetězci. Zaměřuje se především na kvalitu recyklovaného obsahu ve finálním produktu. Zaručuje, že finální produkt splňuje všechny příslušné právní a environmentální právní předpisy. Normy a požadavky certifikačního procesu EuCertPlast jsou v souladu s požadavky ekoznačky Blue Angel.

Společně za lepší planetu!

Zpět