NEJVYŠŠÍ DOSAŽITELNÁ KVALITA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE LEDNIC

Získali jsme evropský certifikát od společnosti Weeelabex za shodu s evropskou normou CENELEC - EN 50625.

V září se nám podařilo získat evropský certifikát od společnosti Weeelabex za shodu s evropskou normou CENELEC - EN 50625. Certifikace potvrzuje nejvyšší dosažitelnou kvalitu ekologické likvidace vyřazených lednic.

V roce 2019 jsme do výstavby nové technologie vložili 165 milionů korun. Linka od společnosti Andritz-Mewa dokáže ročně zpracovat až 450 tisíc odpadních kusů lednic.

Pro nás jako největšího zpracovatele elektroodpadů v České republice, je to již druhý evropský certifikát. V roce 2015 potvrdili auditoři shodu s normou CENELEC – EN 50625 na zpracování velkých spotřebičů.  

Posunulo nás to zase blíže naší vizi, a to být světovou jedničkou ve zpracování elektroodpadů.

 Děkujeme za spolupráci našim zákazníkům, dodavatelům a v neposlední řadě zaměstnancům.

Celému týmu děkujeme za výborné výsledky.

 

Zpět